Live Chat

Xúc tiến

on May 26 in Uncategorized by

Tiền thưởng 20 USD cho 50 thành viên đăng ký đầu tiên

Miễn phí 20 USD cho 50 thành viên đầu tiên đăng ký và sử dụng AFB88.COM . Còn chờ đợi gì nửa mà không đăng ký ngay bây giờ . Bạn có thể chơi miễn phí và tiền mặt ra sau 12 Doanh thu .???????

Tiền thưởng 5% cho thành viên giới thiệu những thành viên

Tiền thưởng 5% cho thành viên giới thiệu những thành viên khác đăng ký tài khoản tại AFB88.COM Còn chờ đợi gì nữa , hãy giới thiệu ngay để nhận ngay phần thưởng .

Tiền thưởng 20% tiền gửi ban đầu

Thưởng 20% số tiền cho lần gửi tiền đầu tiên vào tài khoàn tại AFB88.COM . Còn chờ đợi gì nữa mà không đăng ký và gửi tiền vào tài khoản để nhận ngay tiền thưởng.

Liên hệ tại số điện thoại : 0830808700, 0854457644
Chúng tôi đang quan tâm đến các đại lý phân phối ; đại lý liên hệ : 0870319199

Comments are closed.